Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phù Yên: Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Đăng lúc 16-07-2019 08:24:15
Trong 2 ngày (27 và 28/5), Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện ủy Phù Yên tặng hoa chúc mừng
Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ảnh: Lê Sơn - Huyện Đoàn Phù Yên

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Yên đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; duy trì tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được hơn 3,1 tỷ đồng; sửa chữa, xây dựng mới 119 nhà Đại đoàn kết; tặng quà tết cho gần 2.800 lượt hộ nghèo, gia đình chính sách, 370 học sinh nghèo vượt khó. Tham mưu cho UBND huyện phân bổ 10 tỷ đồng từ nguồn “Quỹ cứu trợ” đồng bào bị thiên tai lũ lụt cho các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai. Đồng thời, vận động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hoá... 

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận – Phát triển”, Đại hội đã đề ra chương trình hành động và các giải pháp trong nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trong đó, tập trung củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng về cơ sở triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tinh gọn, hoạt động hiệu quả...

Đại hội đã hiệp thương cử 59 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch và Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XIX; hiệp thương cử 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Lãnh đạo UBND huyện Phù Yên tặng Giấy khen cho các tập thể
có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Ảnh: Lê Sơn - Huyện Đoàn Phù Yên.

Nhân dịp này, UBND huyện Phù Yên đã tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Theo Báo Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng