Ủy ban MTTQ thành phố Sơn La
Đăng lúc 05-12-2017 14:47:12

Ủy ban MTTQ thành phố Sơn La

Điện thoại: 02123 751 156

STT Họ tên Chức vụ
1  Hà Văn Quân  Chủ tịch
2  Quàng Văn Khoa

 Phó Chủ tịch

3  Đinh Thái Sơn  Phó chủ tịch

 

        

 

HÀ VĂN QUÂN

Chủ tịch

         - Ngày tháng năm sinh: 21/10/1962

         - Dân tộc: Thái

         - Trình độ chuyên môn: Đại học

         - Trình độ lý luận, chính trị: Cao cấp

         - Điện thoại: 0915 421 087

                                                                                                 

 

 

        

 

QUÀNG VĂN KHOA

Phó Chủ tịch

         - Ngày tháng năm sinh: 16/2/1962

         - Dân tộc: Thái

         - Trình độ chuyên môn: Đại học

         - Trình độ lý luận, chính trị: Cao cấp

         - Điện thoại: 01677 932 405

                                                                                                 

 

 

        

 

ĐINH THÁI SƠN

Phó Chủ tịch

         - Ngày tháng năm sinh: 20/2/1982

         - Dân tộc: Mường

         - Trình độ chuyên môn: Đại học

         - Trình độ lý luận, chính trị: Cao cấp

         - Điện thoại: 0979 720 282

                                                                                                 

 

 

        

 

LÒ THU HÀ

Ủy viên Thường trực

         - Ngày tháng năm sinh: 14/5/1986

         - Dân tộc: Thái

         - Trình độ chuyên môn: Đại học

         - Trình độ lý luận, chính trị: Trung Cấp

         - Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

         - Điện thoại: 01639 868 964

                                                                                                 

 

 

        

 

TÒNG HOÀNG NHUNG

Chuyên viên

         - Ngày tháng năm sinh: 01/6/1994

         - Dân tộc: Thái

         - Trình độ chuyên môn: Đại học

         - Trình độ lý luận, chính trị:

         - Điện thoại: 01672 050 162

                                                                                                 

 

 

        

 

LÒ QUỐC VIỆT

Chuyên viên

         - Ngày tháng năm sinh: 16/5/1991

         - Dân tộc: Thái

         - Trình độ chuyên môn: Đại học

         - Trình độ lý luận, chính trị:

         - Điện thoại: 0982 996 683

                                                                                                 

 

 

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng