Văn phòng
Đăng lúc 03-02-2016 14:19:09

1. Chức năng:

Tham mưu giúp Ban thường vụ, Thủ trưởng cơ quan Hội nông dân tỉnh, thành phố tổ chức điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo. Thông tin, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực và Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh, thành phố.

....................

2. Nhiệm vụ

3. Biên chế

 

Các bài mới đăng