Quỳnh Nhai: Nhiều hoạt động thiết thực xây dựng nông thôn mới
Đăng lúc 08-09-2015 18:48:16
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, 6 tháng qua, huyện Quỳnh Nhai đã cấp, phát hàng trăm quyển tài liệu tranh áp phích, lịch và sách hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; tập huấn về chương trình xây dựng nông thôn mới cho cán bộ cấp xã.

Trường học được xây dựng khang trang, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Chỉ đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho các tổ chức, cá nhân vay hơn 160 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất. Đến nay, toàn huyện có 3 xã đạt 6/19 tiêu chí; 2 xã đạt 7/19 tiêu chí; 1 xã đạt 15/19 tiêu chí...

Thời gian tới, huyện tiếp tục huy động mọi nguồn lực và vận động các tầng lớp nhân dân tự nguyện đóng góp tiền của, sức lực, hiến đất để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; lập dự án đầu tư xây dựng mới 15 nhà văn hóa, phấn đấu hết năm toàn huyện có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 4 xã đạt từ 9-13 tiêu chí, 6 xã đạt 5-8 tiêu chí.

Theo Báo Điện Tử Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng