Hiệu quả bước đầu trong việc triển khai mô hình một cửa liên thông hiện đại tại tỉnh Sơn La
Đăng lúc 25-08-2015 16:31:30
Ngày 18/11/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 3170/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổng thể tổ chức mô hình Bộ phận Một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La.

Việc thực hiện mô hình một cửa liên thông hiện đại đã được tổ chức thực hiện ở một số tỉnh, thành phố như: Thành phố Hải Phòng, Thành Phố Đà Nẵng, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Quảng Ninh và một số địa phương trong nước. Tuy nhiên việc triển khai cơ chế một cửa hiện đại của các địa phương khác đều độc lập, riêng rẽ, rời rạc, mạnh đơn vị nào đơn vị ấy làm, thiếu tính thống nhất, mỗi huyện đầu tư cơ sở, vật chất và đầu tư 01 Bộ phần mềm giải quyết thủ tục hành chính riêng lẻ theo điều kiện của từng huyện, không có sự thống nhất và kiểm soát từ tỉnh.

Đối với tỉnh Sơn La, trong quá trình xây dựng Đề án mô hình Một cửa hiện đại đã có nhiều đổi mới, sáng tạo như sau: Xây dựng hệ thống phần mềm một cửa điện tử dùng chung, thống nhất trên địa bàn tỉnh, thống nhất cho 12 huyện, thành phố, qua đó sẽ thống nhất quy trình tác nghiệp và bộ thủ tục hành chính, danh mục lĩnh vực, bộ thủ tục hành chính áp dụng trên phần mềm do UBND tỉnh ban hành. Cho phép công khai tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, số lượng hồ sơ giải quyết đúng hạn, số lượng hồ sơ quá hạn, số lượng hồ sơ phải bổ sung... Khi đó các đơn vị cấp huyện, cấp sở không cần đầu tư mua sắm máy chủ, phần mềm một cửa. Tất cả các đơn vị cấp huyện sử dụng chung phần mềm thông qua mạng Internet và phần mềm được cài đặt tại máy chủ trên tỉnh. Cài đặt phần mềm một cửa điện tử, liên thông ứng dụng cho các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành và Văn phòng UBND tỉnh. Trong tương lai sẽ cài đặt phần mềm một cửa phục vụ các xã, phường, phần mềm dịch vụ công mức độ 3 cho tất cả các đơn vị, phần mềm theo dõi, tổng hợp số liệu về tình hình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tính đến tháng 8/2015, tỉnh Sơn La đã triển khai mô hình một cửa liên thông hiện đại tại UBND thành phố Sơn La. Năm 2015, tỉnh Sơn La sẽ triển khai Xây dựng phần mềm Một cửa dùng chung cho UBND cấp huyện, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động từ quý II năm 2015; giao dự toán kinh phí cho 5 đơn vị triển khai năm 2015 để đầu tư thiết bị phục vụ cho việc triển khai đề án trong năm 2015.

Tỉnh Sơn La đã nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, hạn chế hồ sơ trễ hẹn và tồn đọng, tránh tình trạng cán bộ đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian giải quyết vụ việc, hướng tới "4 hiện đại"- đó là: hiện đại về thiết bị công nghệ, hiện đại về con người, hiện đại về quy trình và hiện đại về phương pháp. Nhờ việc ứng dụng công nghệ thông tin và thiết bị chuyên dụng vào quy trình tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của tổ chức, công dân tại bộ phận "một cửa" hiện đại đã bảo đảm được sự lãnh đạo của UBND thành phố Sơn La với các phòng ban, đồng thời theo dõi và kiểm soát được tiến độ giải quyết công việc và cách thức thực hiện của từng bộ phận; đảm bảo công khai tuyệt đối về quy trình, thủ tục, lệ phí, thời gian, tiến độ, người giải quyết, trách nhiệm của từng cá nhân cán bộ công chức, lãnh đạo các phòng chuyên môn có trách nhiệm giải quyết và trách nhiệm của lãnh đạo UBND thành phố, qua đó giúp cho tổ chức, công dân nắm được, giám sát và đôn đốc thực hiện, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tại UBND thành phố Sơn La.

Công chức Bộ phận Một cửa UBND Thành phố Sơn La giải quyết hồ sơ cho công dân

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2015, Bộ phận một cửa liên thông hiện đại của UBND thành phố Sơn La, đã tiếp nhận 5.104 hồ sơ, trong đó 2.649 hồ sơ về lĩnh vực đất đai (chuyển nhượng, tặng cho, cấp mới: 1.567 hồ sơ; giao dịch bảo đảm: 1.182 hồ sơ); 190 hồ sơ cấp phép xây dựng; 462 hồ sơ cấp phép kinh doanh; 1.703 hồ sơ về lĩnh vực tư pháp (hộ tịch: 19 hồ sơ; Chứng thực: 1.684 hồ sơ). Tuy chỉ mới đi vào thực thực hiện một thời gian ngắn, mô hình một cửa liên thông hiện đại của Thành phố Sơn La, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn cho nhân dân của thành phố đã được nâng lên khá cao so với thời gian trước, nhờ đó đã góp phần nâng cao tỷ lệ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công của UBND thành phố. Bước đầu bộ phận một cửa hiện đại của thành phố đã tạo hình ảnh, ấn tượng tốt, gần gũi, thân thiện khi công dân và tổ chức đến giao dịch, phát huy quyền dân chủ của người dân khi đến thực hiện các thủ tục giao dịch hành chính với các cơ quan Nhà nước thành phố. Từ khi triển khai đến thời điểm hiện tại, thành phố chưa phát hiện và chưa nhận được ý kiến phản ánh của tổ chức, công dân về hành vi sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận "một cửa".

Theo http://sonla.gov.vn

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng