Tỉnh Sơn La công bố xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới
Đăng lúc 08-09-2015 18:59:39
Ngày 14/8/2015, tỉnh Sơn La tổ chức lễ công bố xã Chiềng Xôm, Thành phố Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Đến dự có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các huyện, thành phố, xã Chiềng Xôm và các hộ gia đình tiêu biểu của xã Chiềng Xôm.

Lễ công bố xã Chiềng Xôm thành phố Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Chiềng Xôm –Thành phố Sơn La là một trong 11 xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Từ một xã có xuất phát điểm thấp, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, hiệu quả sản xuất còn hạn chế, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân xã Chiềng Xôm đã chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, xây dựng lộ trình cụ thể, từ năm 2011 xã chỉ đạt 4/19 tiêu chí, đến nay đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Để đạt được kết quả đó, ngay tù những ngày đầu tiên triển khai thực hiện "Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới" Chiềng Xôm đã bám sát hưỡng dẫn của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh và thành phố; Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của cấp trên cụ thể hóa và điều kiện thực tế của địa phương; Thành lập và phân công trách nghiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã, ban giám sát đầu tư cộng đồng; Ban phát triển bản, tiểu khu. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, các chỉ tiêu, tiêu chí, cơ chế, chính sách về xây dựng nông thôn mới luôn được xã Chiềng Xôm quan tâm đúng mức. Từ đó, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức trách nghiệm của mọi người trong xã, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; Xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước; Tự giác, tích cực tham gia, đóng góp công, của cùng với Nhà nước sớm hoàn thành "Chương trình xây dựng nông thôn mới" của xã đạt hiệu quả cao.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Cầm Ngọc Minh đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chiềng Xôm đã phát huy được nội lực chung tay góp sức thực hiện "Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới". Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân xã Chiềng Xôm cần tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy kết quả xây dựng nông thôn mới mà xã đã đạt được, thường xuyên củng cố, nâng cao mức độ đạt các tiêu chí với chất lượng ngày càng cao hơn.

Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chiềng Xôm cần tiếp tục phát huy tiềm năng nguồn lực của địa phương để có kế hoạch hợp lý trong phát triển kinh tế duy trì chất lượng tăng trưởng và tham gia thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, từng bước nâng cao thu nhập của người dân. Mở rộng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ đặc biệt coi trọng thu hút doanh nghiệp nông thôn để làm thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng bền vững. Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và Ban chỉ đạo XDNTM của tỉnh, tiếp tục hỗ trợ xã Chiềng Xôm và các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2015 gồm Mường Giàng huyện Quỳnh Nhai, Chiềng Ban huyện Mai Sơn hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Chất và đồng chí Cầm Ngọc Minh đã trao Bằng công nhận xã Chiềng Xôm đạt chuẩn NTM và tặng thưởng công trình phúc lợi cho xã trị giá 1 tỷ đồng; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 các nhân, 1 hộ gia đình xuất sắc trong phong trào "Chung tay xây dựng nông thôn mới"; UBND Thành phố tặng giấy khen cho 20 tập thể và các nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Chiềng Xôm./.

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng