Gương nông dân hiến đất xây dựng nông thôn mới xã Mường Giàng
Đăng lúc 08-09-2015 18:44:33
Triển khai chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hiện nay xã điểm nông thôn mới Mường Giàng và một số xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai, vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới đã và đang phát huy được nội lực trong việc vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công xây dựng đường giao thông. Nhiều hộ dân xã Mường Giôn, Mường Giàng đã tự nguyện hiến nhiều m2 đất để làm đường giao thông. Tiêu biểu trong những hộ điển hình hiến đất trong phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới phải kể đến ông Tòng Văn Ngon bản Co Chai, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai.

Ông Tòng Văn Ngon 62 tuổi, là một nông dân chân chất. Ông cùng vợ con luôn chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế nên gia đình. Khi chủ trương của Đảng, Nhà nước tuyên truyền nhân dân hiến đất, chung tay xây dựng nông thôn mới, đường giao thông nông thôn triển khai xây dựng đi qua bản Co Chai gần 1,4km. Được sự vận động của cán bộ xã, bản và các đoàn thể, gia đình ông đã tự nguyện hiến 300m2 đất vườn và nhiều cây cối hoa màu để làm đường, cùng nhân dân thực hiện san lấp được 185 ngày công. Ông Ngon tâm sự: "Xây dựng nông thôn mới là một chương trình lớn Đảng, Nhà nước, làm thay đổi diện mạo của nông thôn và nâng cao đời sống cho những người nông dân. Vì vậy, việc hiến đất làm đường không chỉ vì lợi ích chung của gia đình chúng tôi mà cũng là lợi ích chung của xã hội. Đường giao thông được mở rộng chúng tôi sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn trong sản xuất nông nghiệp, con cháu đi lại học hành cũng dễ dàng..." Việc gương mẫu đi đâu trong việc hiến đất, cây ăn trái của gia đình ông Ngon đã tạo được sự tín nhiệm của người dân xung quanh.Từ đó, ông đã cùng chính quyền xã Mường Giàng tích cực tuyên truyền, vận động bà con trong bản tự nguyện hiến đất làm đường giao thông. Diện mạo nông thôn mới của bản Co Chai nói riêng và diện mạo xã Mường Giàng hôm nay đang dần đổi thay theo đúng chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng, Nhà nước. Đó là kết quả của "Ý Đảng, lòng dân", của những người đang tích cực chung tay thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng nông thôn mới như ông Ngon. Ông Lò Văn Ngoại - Chủ tịch UBND xã Mường Giàng cho biết: "Triển khai vận động các gia đình tự hiến đất giải phóng mặt bằng làm đường bê tông nội bản. Quá trình tổ chức triển khai ở bản Co Chai thì một số hộ đầu tiên cũng phản đối và không tán thành, được sự tiếp cận cũng như động viên tuyên truyền của cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể của xã thì các hộ vướng mắc đã thống nhất cao, tự giải phóng mặt bằng, tự hiến đất. Đặc biệt là hộ ông Tòng Văn Ngon, đầu tiên quán triệt triển khai thì hộ gia đình ông Ngon cũng gương mẫu chấp hành và nhiệt tình hiến đất, cho phép triển khai ngay cùng với bản để hoàn thành việc giải phóng mặt bằng hơn 1,4km đường giao thông nội bản".

Có thể nói, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn hiện là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Việc phát huy vai trò gương mẫu của của các hộ dân trong hiến đất xây dựng nông thôn mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong huyện thực hiện thành công phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

Văn Thiệu

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng