Nông dân và những sáng tạo kỹ thuật nông nghiệp nông thôn
Đa số các công trình tham dự Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật của nhà nông đều xuất phát từ thực tế, từ những trăn trở của người nông dân, sau khi hoàn thành quay trở lại phục vụ sản xuất và đời sống của chính họ.
Đọc tiếp »