Trong sản xuất nông nghiệp, cơ giới hoá khâu làm đất là nhu cầu cấp bách không chỉ giúp bà con nông dân giảm chi phí nhân công, chủ động thời vụ, nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn từng bước chuyển sản xuất theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Việc đưa mô hình máy làm đất về nông thôn, ruộng đồng, nương rãy do Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện cũng không ngoài ý nghĩa đó.
Đọc tiếp »